برترین رمان های امروز

دانلود رمان بد خون

رمان بد خونمهدیس

 دانلود رمان اسیر دست غرور

رمان اسیر دست غرور نگار قادری

دانلود رمان پوکر

رمان پوکرحوا م.فراهانی

دانلود رمان تابستان لاکچری

رمان تابستان لاکچریسحر

دانلود رمان هوس و گرما

رمان هوس و گرمامهلا علی راد

دانلود رمان عشق شيطون من

رمان عشق شیطون من نیلوفر جعفری

دانلود رمان در انتظار آرامش

رمان در انتظار آرامشmohaddese989

دانلود رمان نمایشنامه بهشت پوشالی

رمان بهشت پوشالیثمین

دانلود رمان دکتر خشن

رمان دکتر خشنمرضیه

رمان دوست دختر اجاره ای من + دوجلد کامل

رمان دوست دختر اجاره ای من + دوجلد کامل

رمان دوست دختر اجاره ای من + دوجلد کامل

نویسنده  این  رمان ساحل  هستش

  موضوع  رمانم  که ص.حن.ه دار هستش

خلاصه  رمان دوست دختر اجاره ای من 

داستان آنا ، دختری که برای تهیه خرج عمل مادرش تصمیم می گیره خودشو یکسال اجاره بده . یکسال از زندگیشو در ازای تهیه خرج عمل مادرش به مکس اجاره میده … غافل از اینکه این قرار داد به اون سادگی که فکر میکرد نیست …

چند  صفحه  ای از رمان دوست دختر اجاره ای من  جلد  اول

چهار… دختر شماره چهار… نفس عمیق کشیدم … شاید هفته بعد نوبت من بشه . به سمت کابین اون مرد مردد برگشتم سمت تام ، مسئولمون .۴ با رفتن دختر شماره اشاره کرد .۴اونم به کابین شماره – برو آنا … برو ببین قبول میشی … . یعنی کی اونجا بود که میخواست دیده نشه .۴مردد رفتم سمت کابین شماره موهای تنم سیخ شده بود از ترس …

یعنی انقدر زشته که نمیخواست دیده بشه . در کابینو باز کردم که بوی عطر مردونه ای ریه هامو پر کرد . تو نور کمی که از شیشه کابین میومد تو تازه تونستم سایه یه مردو ببینم . روی صندلی اما عقب تر از جایی که بقیه نشسته بودن ، نشسته بود. فقط تا کمرش قابل تشخیص بود و صورت و کتفش تو سیاهی مطلق غرق بود.

با ورودم گفت – بیا بشین اینجا . پاهاشو باز کرد و به زمین بین پاش اشاره کرد . با ترس رفتم بین پش نشستم که کمر شلوارشو باز کرد و گفت – ببینم چیزی هم بلدی . دهنم خشک شده بود. باید میگفتم بلد نیستم … باید میگفتم اولین بارمه … اما نمی خواستم این فرصتو از دست بدم … هر روز حال مامان بدتر میشه … لبمو تر کردمو چشمامو بستم .
از زبان مکس : کلافه بودم .
دوست دختر اجاره ای من به قلم ساحل
اینجور انتخاب شریک جنسی و اجاره دخترا برا مردایی بود که طور دیگه نمیتونن کسیو داشته باشن . اما من فقط بخاطر خلاص شدن از دست لکسی مجبورم اینهمه هزینه کنم. تام برای اینکه هویتم مخفی بمونه کلی پول بیشتر ازم گرفت و نمیخواستم با انتخاب یکی از اون دخترو بهش بهونه بدم که گرون تر باهام حساب کنه .

منتظر موندم تا آخرین دختر … هرچند از بین اون چهارتا اگه قرار بود کسی همراهیم کنه ، همین دخترو ترجیح میدادم . چون کاملا متضاد لکسی بود. اندام ظریف و پوست فوق العاده سفید. چشم و ابروی مشکی با لبای کوچیک اما پر . آره این دختر در ظاهر چیزی بود که کاملا با لکسی متضاد بود…

 

رمان دوست دختر اجاره ای من + دوجلد کامل

این بهترین گزینه من بود. میدونستم وقتی میان تو کابین باید امتحانش کنم .

قبلا نیومده بودم اینجا اما متیو تمام مراحلو گفته بود. اگه این نقشمون موفق میشد برای همیشه از شر لکسی خلاص میشدم … شر کسی دیگه ای هم رو سرم نمیموند. یه قرار داد یه ساله بود و وقتی تموم میشد این دختر میرفت و دیگه حق نداشت به من نزدیک شه . چی بهتر از این .

اومد بین پام نشت و خیره به تنم شد . میتونستم ازش بخوام بیاد بغلمو ببوسمش … اما نمیخواستم از اول نرم باشم … نمیخواشتم یه اشتباهو دوبار تکرار کنم و کسیو پر رو کنم . لبشو تر کردو آروم سرشو آورد جلو .داغی لبش رو تنم نشستو باعث شد آب دهنمو سخت قورت بدم . فکر نمیکردم انقدر بهش حس نشون بدم . کاملا مشخص بود وارد نیست. اما همین ناواردیش هم لذت بخش بود . سرشو گرفتمو فشارش دادم به خودم که هق زدو ولش کردم . خم شد رو زمینو به سرفه افتاد .

بلند شدمو کمر شلوارمو بستم . خیلی این دختر کار داشت تا بتونه به من لذتی بده …
از زبان آنا: خیلی سخت تر از چیزی بود که فکر میکردم .
دوست دختر اجاره ای من به قلم ساحل

گلوم میشوخت و چشمام پر از اشک شده بود. از همه بدتر نمیدونستم انتخاب شدم یا نه … در کابین باز شد و با نوری که اومد تو چشمامو پوشوندم . تام با پوزخند گفت – آنا … برو لباس بپوش و بیا دفترم . با دبدن بی حس بلند شدمو رفتم سمت کمد لباسا . تیشرت

چند  صفحه  ای از رمان دوست دختر اجاره ای من  جلد  دوم 

گوشیو قطع کردو برگشت سمت من – زود دوش بگیر حاضر شو … باهات کار دارم – چی شده مکس ؟ – یه سوال میپرسم ازت کامل جوابشو میخوام سر تکون دادم – تو گذشته ات چیز مهمی داری که برای خبرنگار ها جذاب باشه ؟ از حرفش بدنم یخ کرد … آره … آره… خدای من … اگه بفهمن چی …

چرا بهش فکر نکرده بودم مکس یه مرد معروفه … سال پیش افتاد ۷ من دارم با یه مرد معروف میرم بیرون و اگه اتفاقی که رسانه ای بشه … مکس قراردادو باطل میکنه … مطمئنم … خدای من …

اشک تو چشمام جمع شد مکس دقیق نگاهم کرد – چی هست آنا ؟ – هیچی … – به من دروغ نگو .. چون تنبیه بعدی با دیشب خیلی متفاوت میشه … با ترس زمزمه کردم – چیز مهمی ندارم اومد سمتمو چونمو تو دستش گرفت سرمو بلند کردو مجبور شدم تو چشماش نگاه کنم
دوست دختر اجاره ای من به قلم ساحل
– من عکس های صورت زخمیتو دیدم آنا … اگه خودت نگی بلاخره خودم میفهمم چی شده بود … اما اونوقت بد میبینی … عکسای من ؟ عکسای صورت من ؟ چطور ممکنه پلک زدمو اشکام سرازیر شد زیر لب گفتم – ناپدریم سعی کرد بهم تجاوز کنه … چشم هاش گرد شد – چی ؟ آب دهنمو قورت دادمو گفتم – نذاشتم بهم دست بزنه … داشت کتکم میزد که مادرم رسید … – خب – مرد خیلی بزرگی بود… از پسش بر نیومد و شروع به زدن اون کرد… با یاد آوری خاطرات حالم خراب شده بود .

نفس عمیق کشیدمو گفتم – من… من با کارد آشپزخونه به پشتش ضربه زدم… من … من … اونو کشتم … چون اگه نمیکشتم ما رو میکشت چونمو ول کردو با حیرت نگاهم کرد – خدای من … پس چرا هیچ جایی راجبش چیزی ننوشته ؟ ۱۱ – چون تو دادگاه صابت شد برای دفاع از خودمون بوده … چون اون عوضی مورد تجاوز تو پرونده اش داشت و از همه مهم تر … چون اون رئیس پلیس منطقه بود و برای اداره پلیس بد میشد … سرمو پایین انداختمو اشکامو پاک کردم – رسانه ای نشد تا از آبروریزی اداره پلیس جلوگیری بشه …

این  رمان  شخصا  از نویسنده  رمان  دریافت  شده و  در اصل  بودن  رمان  شک نکنید !

برای خرید  این  رمان  روی  باکس های  ابی رنگ  کلیک کنید

  رمان دوست دختر اجاره ای من جلد  اول   به  قیمت ۵.۸۰۰ تومان  میباشد

و جلد  دوم رمان دوست دختر اجاره ای من   به  قیمت ۶۰۰۰ هزار تومان  میباشد

و  قیمت  هر دو جلد  رمان  دوست دختر اجاره ای من  با هم با تخفیف ۱۰۰۰۰هزار تومان  میباشد ( پیشنهاد  مدیر )

 

اطلاعات مطلب

34
برچسب ها :

جعبه دانلود سایت

قابل توجه مديران وبسايت هاي ايراني : تمامي مطالب دانلود رمان به صورت اختصاصي ترجمه و منتشر مي شوند و کپي برداري از آن ها شرعا حرام مي باشد و مورد رضايت ما نخواهد بود.

مطالب مرتبط

کاربران عزیز میتوانند از مطالب دیگر سایت دیدن فرمایند

دیدگاه کاربران سایت

  1. مرسانا گفت:

    سلام من پول کتاب رودادم ولی هیچ کتابی برای من ارسال نشده

ارسال دیدگاه کاربر